Zarząd

Prezes: Dariusz Witosławski

Z-ca prezesa: Mariusz Mijalski

Skarbnik: Miłosz Frydrych

Sekretarz: Piotr Doręgowski

Członek: Andrzej Oelke