O Nas

Za początek działalności Towarzystwa Tenisa Ziemnego „As” należy przyjąć datę rozpoczęcia budowy kortów tenisowych w Chodzieży. Na bazie sukcesów najlepszego polskiego tenisisty Wojtka Fibaka, inicjatywa budowy kortów przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, którego dyrektorem był w tamtym czasie Pan Zawiasa – zakiełkowała równolegle w Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży oraz w Rejonie Dróg Publicznych w Chodzieży. Młodzi ludzie z obu tych instytucji postanowili zbudować 2 korty, młodzież z LO miała kruszyć młotkami (sic) cegłę rozbiórkową na podbudowę kortu oraz wykonywać proste prace przygotowawcze, Rejon Dróg Publicznych dysponował sprzętem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania prac specjalistycznych. Na wiosnę 1976 roku korty zostały otwarte i rozegrano pierwszy turniej tenisa ziemnego w Chodzieży, w którym uczestniczyło ok 10 osób.

Grupa miłośników tenisa szybko zwiększała się i już ok 1979 roku powołano przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej pod nazwą Towarzystwo Tenisa Ziemnego „AS” w Chodzieży. Na czele pierwszego zarządu stanął miejscowy przedsiębiorca Jan Michalski, który pełnił te funkcje do połowy lat 90-tych, otrzymując za zasługi godność honorowego Prezesa Towarzystwa.

Już pod koniec lat 70-tych Towarzystwo nawiązało kontakty ze środowiskiem czarnkowskim, gdzie również powstały korty przy basenie miejskim i rozegrano pierwsze mecze towarzyskie. Autorem logotypu naszego Towarzystwa, który jest szczegółowo opisany w naszym statucie „Godłem Towarzystwa jest prostokąt w kolorze niebieskim, na tle którego rozmieszczonych jest pięć piłek tenisowych. W środku prostokąta umieszczono stylizowaną nazwę Towarzystwa „As”. Całość otoczona jest białą obwódką”, jest długoletni jego członek – Alfred Aszkiełowicz.

W latach 80 Towarzystwo prężnie się rozwijało osiągając na początku lat 90 ponad 50 członków. Organizowano turnieje mężczyzn, kobiet, dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla przeprowadzenia turniejów korzystano gościnnie z kortu przy  Zespole Szkół Zawodowych ( później zlikwidowanego) oraz kortu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Strzeleckiej, obecnie również nieczynnego.

Utrudnienia związane z organizacją gier w 3 rożnych miejscach miasta oraz rosnąca popularność tenisa w Chodzieży zmusiły władze Towarzystwa do podjęcia kroków w celu zbudowania kolejnych 2 kortów na terenach przy boisku piłkarskim przy ul. Staszica. Dzięki finansowej pomocy producenta kawy Prima SA i jego Prezesa Mariusz Słowińskiego oraz firmy Rejon Dróg Miejskich w Pile z Wiesławem Nadrowskim na czele w 1994 roku oddano do użytku kolejne 2 korty, dzięki czemu Towarzystwo dysponowało wystarczającym zapleczem dla rozgrywania turniejów w jednym miejscu. Zanim jednak do tego doszło,  w dniu 22 sierpnia 1988 roku Towarzystwo przekształciło się w stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i w tym dniu zostało zarejestrowane w Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UW w Pile.

Jak zapewne wszyscy starsi członkowie pamiętają, do obowiązków członka Towarzystwa w latach 70-tych i 80 – tych należało odpracowanie odpowiedniej ilości godzin przy przygotowaniu kortów do sezonu – grabiliśmy ,wałowaliśmy i zamiataliśmy korty, aby rozpocząć sezon każdego roku Turniejem o Puchar Burmistrza na początku maja . Przyjeżdżali na nie tenisiści z wielu sąsiednich miast, min. Piły, Czarnkowa, Szczecinka, Wyrzyska, Szamocina, Połczyna , Obornik Wlkp. Podobnie najlepsi nasi tenisiści zaczęli uczestniczyć z sukcesami w turniejach poza Chodzieżą.

Towarzystwo zorganizowało w latach 90 tych kilka wyjazdów do miasta partnerskiego Nottuln na mecze z tamtejszym klubem tenisowym, gościliśmy też kolegów z Niemiec w naszym klubie. Bilans tych spotkań jest wyraźnie korzystny dla nas.

Już w latach 2000 kilku kolegów zaczęło regularnie grywać w ogólnopolskich   turniejach amatorskich z cyklu ATP   klasyfikowanych przez Polski Związek Tenisowy, a koledzy Mariusz Mijalski,  Andrzej Bednarz i Władysław Małachowski byli klasyfikowani na czołowych miejscach w swoich kategoriach wiekowych. Wcześniej koledzy ci oraz Andrzej Polarczyk , Dariusz Witosławski i Wiesław Troszczyński byli czołowymi zawodnikami Wielkopolskich Mistrzostw Amatorów w tenisie ziemnym.

Na kortach poza grą w tenisa trwało również intensywne życie towarzyskie – po każdym turnieju spotykaliśmy się na tradycyjnych grillach, piwa też nie brakowało…

Wspólnie z Gazetą Poznańską i nieodżałowanym redaktorem Garczarczykiem organizowaliśmy turnieje popularyzujące tenis i Chodzież jako ważny jego ośrodek w Wielkopolsce. W latach późniejszych dzięki wspomnianej firmie Rejon Dróg Miejskich w Pile zorganizowano otwarte mistrzostwa Chodzieży,w których uczestniczyli tacy  znani  tenisiści jak : Skrzypczak, Zieliński , Szymanik.

Towarzystwo prowadzi tez prawie od początku istnienia szkolenie dzieci i młodzieżyw formie szkółki tenisowej, szczególnie udanie robi to od wielu lat Piotr Doręgowski, przyczyniając się do powiększania grona chodzieskich tenisistów.

W drugiej połowie lat 90-tych po rezygnacji Jana Michalskiego, funkcje Prezesa Zarządu naszego Towarzystwa powierzono Dariuszowi Witosławskiemu, który pełni ją z sukcesami do dzisiaj.

Aby obraz Towarzystwa był pełny, należy wspomnieć o naszej klasyfikacji klubowej, prowadzonej przez cały sezon, do której punkty zdobywa się w trakcie organizowanych turniejów, a uroczyste podsumowanie odbywa po zakończeniu sezonu.

W gronie Towarzystwa jest 4 członków, którzy działają w nim  od początku istnienia do dzisiaj. Są to  w kolejności alfabetycznej:

Andrzej Bednarz

Aleksander Chrzczonowicz

Wiesław Nadrowski

Mariusz Słowiński

tekst – Mariusz Słowiński, maj 2012