REGULAMIN KORTÓW

Chodzież, 15.04.2015 r.

Regulamin korzystania z kortów tenisowych TTZ AS w Chodzieży – przyjęty Uchwałą Zarządu

TTZ AS w Chodzieży z dnia 13/04/2015 roku

1. Korty TTZ AS są czynne w godzinach od 9:00 do 21:00.

2. Rezerwacje kortów dokonywane są poprzez wpisanie się na listę rezerwacji, która znajduje się w budynku klubowym lub przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 500 815 588

3. Rezerwacji kortu na dany dzień i godziny można dokonać najwcześniej na 2 dni przed planowanym terminem rezerwacji. Anulowania rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie u Kortowego.

4. Za brak anulowania rezerwacji i możliwości wynajęcia kortu innym korzystającym, TTZ AS może naliczyć i pobrać opłaty.

5. Spóźnienie się na zarezerwowany kort powyżej 30 minut od zarezerwowanej godziny upoważnia inne osoby do anulowania rezerwacji i zajęcia kortu.

6. Korzystających z kortu obowiązuje sportowy strój tenisowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy stosownej dla kortu o nawierzchni mineralnej.

7. Korty tenisowe są udostępniane Członkom TTZ AS oraz osobom nie stowarzyszonym.

8. Ściana treningowa dostępna jest nieodpłatnie.

9. Członkowie TTZ AS i osoby niezrzeszone w TTZ AS za korzystanie z kortów uiszczają opłaty.

10. Wysokości opłat za korzystanie z kortów są określone w odrębnej uchwale i stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Członek TTZ AS, który nie opłacił obowiązkowych składek członkowskich w terminie, uiszcza opłatę jak osoba spoza TTZ AS.

12. TTZ AS zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu.

13. Na 5 minut przed upływem wynajętego czasu, grający są zobowiązani do zakończenia gry i do zasiatkowania kortu.

14. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie Kortowy.

15. Do prowadzenia nauki gry w tenisa i szkolenia tenisowego na kortach TTZ AS uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne umowy zawarte z TTZ AS.

16. Dopuszczalne jest udostępnianie kortów innym trenerom za zgodą Zarządu TTZ AS.

17. Szkółki tenisowe, trenerzy, instruktorzy tenisa ziemnego oraz inne osoby uczące, doskonalące lub odpłatnie sparujące uiszczają opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” w wysokości 15 zł./kort/1h.

18. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom.

19. Do skorzystania z prysznicy w obiekcie TTZ AS uprawnieni są wyłącznie korzystający z kortów w danym dniu.

20. Psy mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa odpowiedzialność ponosi jego właściciel.

21. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu TTZ AS nie odpowiada.

22. TTZ AS oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów.

23. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2015 roku.

Zarząd TTZ AS w Chodzieży

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *