OPŁATY ZA KORT

Decyzją Walnego Zgromadzenia składkę członkowską od roku 2015 ustalono w wysokości:

– osoba dorosła – 250 zł./rocznie

– dzieci i młodzież do lat 18(junior) – 125 zł./rocznie

– termin płatności składki: do 15 maja bieżącego roku

1. Członek TTZ „AS” uiszcza opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” za korzystanie z kortu:

6 zł./kort/1h/gra singlowa(2 x 3 zł.)-deblowa(4 x 1,50 zł.)/osoba dorosła

4 zł./kort/1h/gra singlowa(2 x 2 zł.)-deblowa(4 x 1 zł.)/junior

2. Osoby spoza TTZ „AS” uiszczają opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” za korzystanie z kortu:

16 zł./kort/1h/gra singlowa(2 x 8 zł.)-deblowa(4 x 4 zł.)

3. Jeśli z jednego kortu korzystają równocześnie członek TTZ „AS” i osoba spoza TTZ „AS”

uiszczają opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” w wysokości:

11 zł./kort/1h/gra singlowa/członek/osoba dorosła – 3 zł./osoba spoza TTZ – 8 zł.

10 zł./kort/1h/gra singlowa/członek/junior – 2 zł./osoba spoza TTZ – 8 zł.

4. Jeśli z jednego kortu korzystają podczas gry deblowej równocześnie członkowie TTZ „AS” i osoby spoza TTZ „AS” uiszczają opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” w wysokości:

członek TTZ „AS”/1,50 zł./osoba dorosła/1h

członek TTZ „AS”/1 zł./junior/1h

osoba spoza TTZ „AS”/4 zł./1h

5. Szkółki tenisowe, trenerzy, instruktorzy tenisa ziemnego oraz inne osoby uczące, doskonalące lub odpłatnie sparujące uiszczają opłatę(w formie darowizny) na rzecz TTZ „AS” w wysokości:

15 zł./kort/1h