Nasza działalność

Towarzystwo tenisa ziemnego w Chodzieży powstało z inicjatywy entuzjastów skupionych wokół kortów przy Mosirze, amatorsko uprawiających tenis ziemny. Zarejestrowane zostało w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu I Wydział Cywilny Sekcja Rejestracji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń.

Zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym Statutem celem Towarzystwa jest między innymi :
– Popularyzacja tenisa ziemnego w Chodzieży i regionie powiatu chodzieskiego.
– Rozpowszechnianie zasad etyki tenisowej oraz budowanie prestiżu tej dyscypliny sportu.
– Podejmowanie działań mających wykreować w naszym regionie tenisa na atrakcyjną dyscyplinę sportową.
– Organizowanie turniejów tenisowych, szkoły gry w tenisa, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Powyższe cele Towarzystwo stara się na bieżąco realizować.